Jak mogę Ci pomóc?

Kocham prawo i uwielbiam swoją pracę, ale ponieważ jest to moja praca a nie hobby, to moje usługi są odpłatne. Nieodpłatną pomoc prawną świadczę tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Standardowa cena moich usług, jeśli nie została wyszczególniona poniżej lub uzgodniona między nami, wynosi 200 zł netto za każdą godzinę świadczenia usług. Do każdej ceny doliczam podatek VAT w stawce 23%. Usługi są płatne z góry.

Zapoznaj się z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Wszelkie usługi świadczę co do zasady zdalnie, na podstawie przekazanych mi przez Ciebie dokumentacji i informacji. Dane przekazywać będziemy w formie elektronicznej przy pomocy wiadomości e-mail, ewentualnie telefonicznie lub w formie telekonferencji albo spotkania na platformie ZOOM itp.

Możemy uzgodnić moją osobistą obecność w Twojej firmie, ale będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami związanymi z dojazdem.

 

I. AUDYT

Audyt to narzędzie, dzięki któremu dowiesz się, czy część (lub całość) Twojej działalności gospodarczej jest prowadzona zgodnie z prawem i bezpieczna dla Ciebie. Sprawdzę, czy Twoja dokumentacja spełnia wymagania określone przepisami prawa, czy jest bezpieczna i korzystna dla Ciebie.

A jeśli nie jest – zaproponuję Ci konkretne zmiany, abyś mógł bezpiecznie rozwijać swój biznes.

AUDYT MOŻE DOTYCZYĆ:

 • Twojej strony internetowej – 149 zł netto.

Obejmuje badanie posiadanej dokumentacji strony (polityki prywatności, polityki cookies, komunikatów wyświetlanych na stronie, newslettera itp). 

 • Twojego sklepu internetowego – 399 zł netto.

Obok zbadania posiadanej dokumentacji strony www obejmuje badanie regulaminu sklepu internetowego oraz procesu sprzedażowego.

 • Innych części Twojego przedsiębiorstwa lub całego przedsiębiorstwa – wyceniane indywidualnie, w zależności od przedmiotu zlecenia i wielkości przedsiębiorstwa.

Audyt prawny przedsiębiorstwa będzie dotyczył wszystkich jego obszarów – posiadanej dokumentacji dot. produktów (jeśli to niezbędne), procesów sprzedażowych i reklamacyjnych, procesów marketingowych, procesów kadrowych i płacowych, RODO, stron internetowych, umów zawartych z kontrahentami i klientami i tak dalej.

Jeśli takie będzie Twoje życzenie – mogę zorganizować osoby kompetentne do przeprowadzenia audytu podatkowego oraz księgowego. W takim wypadku przedstawię Ci dedykowaną ofertę obejmującą koszt zatrudnienia specjalisty w tym zakresie, co pozwoli Ci zachować kontrolę nad kosztami audytu.

II. UMOWY I INNA DOKUMENTACJA

W ramach przygotowania i analizy umów uzyskasz pewność, że umowa jest ważna, zgodna z prawem i korzystna dla Ciebie. Moim zadaniem nie jest tylko kontrola formalna dokumentu, ale to, żebyś dzięki umowie uzyskał to, czego potrzebujesz. Weryfikacja i sporządzanie umowy obejmuje więc także aspekt biznesowy.

Cena usługi będzie zależna od przedmiotu umowy i obszerności umowy. Po wycenie umowy przedstawię Ci zryczałtowaną stawkę wynagrodzenia (cena na pewno nie wzrośnie).

 • Analizę prawną umowy dostarczonej Ci przez kontrahenta – od 200 zł netto.

Obejmuje analizę Twoich potrzeb i wprowadzenie sugerowanych zmian i ich kategoryzację (na konieczne do wprowadzenia i zmiany do rozważenia) w umowie oraz ich uzgodnienie.

 • Sporządzenie umowy dostosowanej do Twoich potrzeb – od 400 zł netto.

Obejmuje analizę Twoich potrzeb i stworzenie od podstaw dokumentu idealnego dla Ciebie. Może to być zarówno umowa, którą będziesz 

Ponadto możesz mi zlecić:

 • sporządzenie kompletnej dokumentacji dot. strony internetowej – od 299 zł netto. 
 • sporządzenie kompletnej dokumentacji sklepu internetowego – od 799 zł netto.
 • sporządzenie innej dokumentacji lub regulaminów wewnętrznych (np. regulaminów pracy, polityk, procedur itd.) – wyceniane indywidualnie, w zależności od przedmiotu zlecenia.

III. RODO

W ramach obsługi dotyczącej ochrony danych osobowych świadczę następujące usługi:

 • Audyt prawny ochrony danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie – od 999 netto.

Audyt obejmuje badanie posiadanej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz analizę braków w tej dokumentacji. 

Na zakończenie audytu otrzymasz raport, w którym wykażę ewentualne braki i nieścisłości wymagające uzupełnienia albo poprawy. W ramach audytu nie wprowadzam zmian i poprawek w dokumentacji. Na Twoje życzenie przedstawię Ci ofertę wraz z wyceną uzupełnienia braków i nieścisłości.

 

 • Opracowanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych – od 2.500 zł netto

Obejmuje audyt Twojej działalności w celu ustalenia procesów ochrony danych osobowych oraz zakresu ich przetwarzania oraz przygotowanie całej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

Po opracowaniu dokumentacji poinformuję Cię o tym, jak ją wdrożyć oraz jak się nią posługiwać w Twoich procesach biznesowych.

 • Inne sprawy w zakresie RODO – pomoc w obsłudze incydentów, porady, sporządzanie pism w postępowaniu przed PUODO czy reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących ochrony danych osobowych – wyceniane indywidualnie, w zależności od przedmiotu zlecenia.

IV. PORADY I KONSULTACJE

W ramach porady lub konsultacji rozstrzygnę problem prawny, z którym się do mnie zwrócisz albo uzyskasz wiedzę o tym, czego potrzebujesz, żeby działać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Moim zadaniem nie jest tylko przedstawienie Ci informacji o treści obowiązujących przepisów prawa, ale też uwzględnienie aspektów biznesowych Twojej działalności. Wypracujemy rozwiązanie, które będzie zarówno bezpieczne jak i korzystne dla Ciebie.

 • Porada prawna e-mail – od 149 zł netto.

Porada prawna obejmuje rozstrzygnięcie problemu lub odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie wraz z wskazaniem podstaw prawnych oraz, jeśli będzie to niezbędne, przedstawienie podstaw danej interpretacji (analiza orzecznictwa i doktryny).

Odpowiedź przesyłana jest w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Ciebie adres.

 

 • Konsultacja prawna – od 199 zł netto.

W ramach konsultacji przedstawisz mi swój pomysł albo projekt biznesowy, a ja powiem Ci o tym, czego potrzebujesz by zgodnie z prawem go zrealizować.

Powiem Ci na co zwrócić uwagę, jakie kroki podjąć i jak przeprowadzić cały proces związany z projektem, by było to dla Ciebie korzystne i bezpieczne. Podpowiem Ci też jakie umowy zawrzeć i z kim oraz na co zwrócić uwagę przy ich konstruowaniu lub zawieraniu.

Konsultację prawną możemy przeprowadzić w formie pisemnej (e-mail) lub spotkania na jednej z platform komunikacyjnych (np. ZOOM).

 • Sporządzanie opinii prawnych – 200 zł netto/godzina.

Sporządzenie  dokumentu w postaci opinii prawnej, w której udzielana jest odpowiedź na zadane pytania lub opisany jest sposób postępowania w danej sprawie.

 Opinia prawna jest sporządzana zawsze w formie pisemnej. Otrzymasz ode mnie skan takiego dokumentu a oryginał, sporządzony w określonej przez Ciebie ilości egzemplarzy, otrzymasz ode mnie pocztą.

V. SPRAWY KORPORACYJNE

Sprawy korporacyjne zawsze wyceniane są indywidualnie i zależą od przedmiotu zlecenia oraz stopnia skomplikowania zadania:

W ramach spraw korporacyjnych przygotuję dokumentację oraz/lub przeprowadzę postępowanie związane z prawem spółek handlowych, takie jak:

  • przygotowanie dokumentacji do założenia i rejestracji spółki prawa handlowego;
  • przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę albo przekształcenia spółek;
  • rejestrację spółki;
  • obsługę procesów wewnętrznych w spółce – zmiany umów spółki, zmiany w kapitale zakładowym spółki, zmiany w składach organów spółki itd.;
  • zawieranie umów wewnętrznych, z członkami zarządu lub innych organów spółki;
  • likwidacje i upadłości spółek;
  • inne procesy korporacyjne wedle Twoich potrzeb.

Możemy uzgodnić wynagrodzenie w stawce godzinowej albo ryczałtowej w zależności od tego, co będzie przedmiotem zlecenia i Twojej woli.

 

VI. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności obejmuje przygotowanie i przesłanie wezwania do zapłaty, przygotowanie dokumentacji sądowej, obsługę egzekucji sądowej oraz udział w negocjacjach i mediacji. 

Obsługę procesów sądowych wraz z reprezentacją procesową oferuję jedynie w przypadkach, gdy będzie to możliwe komunikacyjnie. W przeciwnym wypadku polecam kontakt z lokalnym adwokatem lub radcą prawnym.

Stawka wynagrodzenia za prowadzenie postępowania związanego z egzekucją należności jest uzależniona od przedmiotu sprawy i stopnia jej skomplikowania. 

VII. STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – od 499 zł miesięcznie;
 • Obsługa prawna przedsiębiorstwa 

Obejmuje podejmowanie wszelkich działań niezbędnych z punktu widzenia przepisów prawa oraz Twojego interesu, takich jak – audytowanie Twojego przedsiębiorstwa, udzielanie bieżących porad lub konsultacji związanych z Twoją działalnością gospodarczą, sporządzanie pism, umów i innej dokumentacji, wdrożenie RODO, prowadzenie windykacji itd.

Stała obsługa prawna nie obejmuje reprezentacji w postępowaniach sądowych!

Wysokość wynagrodzenia za stałą obsługę prawną przedsiębiorstw jest uzależniona od ilości zakontraktowanych miesięcznie godzin, które mają być na obsługę przeznaczone.

Przykładowe pakiety obsługi prawnej wynoszą:

 • 2 godziny miesięcznie – 349 zł netto/miesięcznie;
 • 4 godziny miesięcznie – 639 zł netto/miesięcznie;
 • 8 godzin miesięcznie – 1.199 zł netto/miesięcznie.;
 • 16 godzin miesięcznie – 1.999 zł netto/miesięcznie.

Wynagrodzenie jest zryczałtowane i płatne miesięcznie z góry. 

Godziny są rozliczane kwartalnie (np. pakiet 4 godzin miesięcznie rozliczany jest jako 12 godzin na każdy kwartał). Godziny nadliczbowe rozliczane są kwartalnie w stawce 180 zł/godzina. 

Minimalny czas trwania stałej obsługi prawnej wynosi 12 miesięcy. Umowę zawrzemy na piśmie.

Dzięki zawarciu umowy na stałą obsługę prawną masz pewność, że podejmę się zleconych przez Ciebie zadań oraz gwarancję priorytetowego traktowania zlecanych przez Ciebie zadań.

VIII. INNE

Masz inną sprawę, z którą chciałbyś się do mnie zwrócić, a nie ma jej w powyższym zestawieniu?

A może masz dla mnie propozycję biznesową i chciałbyś np. posiadać w swoim sklepie produkt dedykowany dla Twoich klientów, związany z prawem (np. wzory umów, e-book, książkę etc.), który mógłbym dla Ciebie stworzyć? 

Chciałbyś żebym przeprowadził dla Ciebie albo Twoich klientów szkolenie?

Jeśli tak, napisz do mnie i przedstaw swoją propozycję.

Jestem elastyczny i możemy uzgodnić różne formy zarówno współpracy jak i jej rozliczenia (np. przy produktach do sprzedaży możemy uzgodnić albo wynagrodzenie ryczałtowe albo podzielić się zyskami ze sprzedaży). Zastrzegam jednak, że wybieram tylko projekty które są zgodne z wizją mojej kancelarii, które są dla mnie interesujące i dopasowane wizerunkowo. 

Nie gwarantuję, że przyjmę Twoją propozycję. Ale na pewno ją poważnie rozważę.

Współpracujmy!

Wiesz już, co mogę dla Ciebie zrobić i jak mogę pomóc Tobie i Twojej działalności. Skontaktuj się ze mną jeśli masz pytania dotyczące współpracy lub chcesz skorzystać z mojego doświadczenia i pomocy.

5 + 2 =