Specjalizacja: Prawo konsumenta

Wielka zmiana przepisów o prawach konsumenta, która zaszła w 2014 roku wraz z wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta, była pierwszą naprawdę dużą nowelizacją w mojej zawodowej karierze,

którą w jakimś sensie musiałem przetworzyć i wdrożyć. Taka pierwsza z wielu rewolucji, które nam później ustawodawstwo przyniosło.

Zawodowo „wychowałem się” na ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów (…) oraz ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (…), które w swych założeniach były dużo bardziej liberalne, ale jednocześnie, w czasach rosnącego zainteresowania zakupami przez Internet, były już nieco archaiczne. Dlatego UE do spółki z polskim ustawodawcą zafundowała nam przepisy chroniące konsumentów na skalę, która leżała wówczas poza wyobrażeniem większości sprzedawców. 

Dlatego napisałem wtedy e-booka, który miał te kwestie wyjaśniać (w założeniu – konsumentom), który wciąż, w zaktualizowanej o przepisy RODO wersji, jest dostępny np. tutaj: Twoje prawa.

Dziś jest oczywistym dla każdego, że konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez Internet, że może złożyć reklamację, jeśli coś mu nie pasuje…

Wtedy była to nowość, w której poruszać się nie umieli ani konsumenci ani sprzedawcy. 

Dziś wciąż interesuję się prawem konsumenckim i jego zastosowaniem w praktyce.

Jedyne, co w tym zakresie zmieniłem, to punkt widzenia, ponieważ zasadniczo współpracuję w tym zakresie z przedsiębiorcami, którzy przepisy o ochronie praw konsumenta muszą traktować zupełnie inaczej niż robią to konsumenci.

Zajmuję się:

N
sporządzaniem regulaminów sklepów internetowych,
N
sporządzaniem wewnętrznych procedur sprzedawców dot. obsługi sprzedażowej i okołosprzedażowej,
N
uczeniem sprzedawców i ich pracowników jak powinni obsługiwać reklamacje i zwroty,
N
uczeniem czym jest gwarancja oraz rękojmia,

 i, oczywiście, rozstrzyganiem bieżących problemów z tym związanych.

Incydentalnie pomagam też konsumentom.

Składamy wspólnie reklamacje do sklepów, sprzedawców, producentów czy zakładów ubezpieczeń lub banków, rozstrzygam bieżące problemy dotyczące prawa konsumenckiego.

Jeśli więc potrzebujesz w tym zakresie pomocy – zapoznaj się z ofertą, w tym specjalną ofertą dla sklepów i sprzedawców internetowych.