Specjalizacja: Prawo pracy

Prawo pracy to bardzo szczególna dziedzina prawa.

 

Jedną z najważniejszych idei przyświecającej prawu jest ochrona słabszych przed silniejszymi, w ramach budowania swego rodzaju równości wobec prawa. Takie postępowanie ustawodawcy obserwujemy na bardzo wielu polach – w przepisach dotyczących ochrony konsumenta, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony lokatorów i najemców lokali mieszkalnych….

Nie inaczej jest w przypadku prawa pracy. Na pracodawcy ciąży bardzo, bardzo długi szereg obowiązków, obwarowany nie krótszą listą grzywien, kar administracyjnych czy nawet kar pozbawienia wolności.

Czy znasz je wszystkie?

Większość pewnie tak, ale z całą pewnością masz wobec nich wiele wątpliwości. Jeśli zatrudniasz pracowników, to znasz stawkę – jeśli dopiero będziesz zatrudniać, to dobrze, żebyś znał ją już wcześniej.

Współpraca prawnika z przedsiębiorcami często opiera się w dużej mierze na pracy z działami kadr i nie inaczej to wygląda w moim przypadku.

Ostatnie 8 lat nauczyło mnie tego, że firmy opierają się na ludziach – a jednym z czynników sprawiających, że ludzie są silniejszym lub słabszym oparciem przedsiębiorcy jest poszanowanie dla ich praw. 

W tym czasie zajmowałem się prawem pracy w naprawdę obszernym zakresie.

N
ustalaniem i wdrażaniem regulaminów pracy czy wynagradzania,
N
rozstrzyganiem bieżących problemów związanych z zatrudnianiem czy zwalnianiem pracowników,
N
aż po aspekty związane z tym, co się dzieje z pracownikami w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa.

Jednym z ciekawszych wyzwań było też dostosowanie systemowych rozwiązań dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych i organizowania im egzaminów zawodowych u jednego z moich klientów.

Jednym z ciekawszych wyzwań było też dostosowanie systemowych rozwiązań dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych i organizowania im egzaminów zawodowych u jednego z moich klientów. 

Jeśli więc masz jakiekolwiek pytania związane z funkcjonowaniem pracodawcy, z zatrudnianiem pracowników lub chciałbyś dowiedzieć się jak działa prawo pracy w obszarze, w którym masz wątpliwości – zapraszam Cię serdecznie do kontaktu.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów.